• Początek

    Wspomaganie dla JST

    DŁUG PUBLICZNY

   
 • Dane dla DDP MF
 • Pismo RIO (21.04.2010)
 • Pismo RIO (6.02.2009)
 • Pismo RIO (26.09.2006)
 • Pismo RIO (15.06.2004)
 • Pismo DDP MF
 • Formularze
   
 • Komunikaty:
 • Przesyłanie sprawozdań
   
 • Sprawozdawczość
 • Pliki sprawozdań
   
 • Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego.

  Dotyczy: Przesyłania sprawozdań o stanie należności i zobowiązań jednostek z osobowością prawną.
   

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu prosi o przekazywanie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Rb-Z, Rb-UZ, Rb?N i Rb-UN sporządzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 113, poz. 770) na adres e-mail:

  dp@poznan.rio.gov.pl


   
  Z poważaniem
  (-) Mieczysław Klupczyński
  Prezes RIO Poznań