• Początek

    Wspomaganie dla JST

    Pomoc publiczna

   
 • Informacje i komunikaty
 • Komunikat UOKiK 26.08.2005
 • Komunikat RIO 17.09.2007
   
 • Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego.

  Dotyczy: Pomoc publiczna
   

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przypomina, że na nw. stronach internetowych zamieszczone są w formacie programu Excel (*.xls) wzory:

  1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Biuletyn Informacji Publicznej):

     - sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
       Wzór formularza

     - informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie
       Wzór formularza

  2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej innej niż w rolnictwie i rybołówstwie:

     - sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej innej niż w rolnictwie i rybołówstwie:
       Wzór formularza

     - informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej innej niż w rolnictwie i rybołówstwie      Wzór formularza

  sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i przepisów wykonawczych.

      Na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://bip.minrol.gov.pl) razem z wzorami sprawozdań zostały zamieszczone również zasady przekazywania tych sprawozdań do regionalnych izb obrachunkowych i nazewnictwa plików.
  Oryginalną treść tej informacji można pobrać tutaj:
  Zasady dotyczące przesyłania sprawozdań z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

      Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, że elektroniczne formularze sprawozdawcze mogą ulegać okresowym modyfikacjom, stąd należy je każdorazowo pobierać ze stron Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

      Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej przekazywane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na adres: sprawozdania@poznan.rio.gov.pl.
   
  Z poważaniem
  (-) Mieczysław Klupczyński
  Prezes RIO Poznań