• Początek
     
  • Szkolenia
  • 16-17.10.2017 r. lub 18-19.10.2017 r.
    Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
  • 10.10.2017 r.
    szkolenie nt.: "Uchwały podatkowe na 2018 r. Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych"
  • 27.09.2017 r.
    szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie".
  • 20.09.2017 r.
    szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie".
  • 14.06.2017 r.
    szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • 08.06.2017 r.
    szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • 27-31.03.2017 r.
    Szkolenie nt.:"Zatwierdzenie wykonania budżetu oraz absolutorium za 2016".
  • 23.03.2017 r.
    Szkolenie nt.:"Wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych".
  • 20.02.2017 r.
    Szkolenie nt.:"Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym".
  • 25.01.2017 r.
    Szkolenie nt.:"Zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok"
  • 16-20.01.2017 r.
    Szkolenie nt.:"Zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok"

    2017 r.

  • 25.11.2016 r.
    Szkolenie nt.:"Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych - kompendium z zakresu przepisów i praktyki"
  • 24-28.10.2016 r.
    Szkolenie nt.:"Projekt budżetu i WPF na rok 2017. Zmiany w przepisach prawa i ich wpływ na budżet roku 2017".
  • 12.10.2016 r.
    Szkolenie nt.:"Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r., a także uchwały podatkowe na 2017".
  • 11.10.2016 r.
    Szkolenie nt.:"Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym. ".
  • 21.09.2016 r.
    Szkolenie nt.:"Postępowanie podatkowe i windykacyjne należności podatkowych oraz niepodatkowych w przypadku śmierci podatnika".
  • 05,06.05.2016 r.
    Szkolenie nt.:"Egzekucja, czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat".
  • 20.05.2016 r.
    Szkolenie z podstaw funkcjonowania systemu BeSTi@ (moduł planistyczny, sprawozdawczość) dla nowozatrudnionych pracowników w urzędach - grupa początkująca.
  • 18,19,21,22 i 25.04.2016 r.
    Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
  • 15.01.2016 r.
    Szkolenie nt.: "Zmiany w Ordynacji podatkowej".
  • 07.12.2015 r.
    Szkolenie nt.: "Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania za rok 2015".
  • 15.10.2015 r.
    Szkolenie nt.: "Uchwały podatkowe na 2016. Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych".
  • 05.11.2015 i 06.11.2015 r.
    Szkolenie nt.: "Procedura uchwalania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i ich zmian".
  • 22.10.2015 r.
    Szkolenie nt.: "Projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2016 rok".
  • 09.09.2015 r.
    Szkolenie nt.: "Opłata śmieciowa, jak po nowelizacji ustawy prawidłowo i skutecznie nałożyć i wyegzekwować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
  • 04.09.2015 r.
    Szkolenie nt.: "Likwidacja zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych".
  • 5.05.2015r. i 06.05.2015r.
    Szkolenie Odwołane."
  • 27.04.2015 r.
    "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - omówienie zmian wprowadzonych do ustawy - aspekty praktyczne"
  • 20,23,24,26 i 27.03.2015 r.
    Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta. ".
  • 27.01.2015r.
    Szkolenie nt.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
  • 2-3.02.2015r. lub 09-10.02.2015r.
    Szkolenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w dniach 2-3 lutego 2015 r. lub w dniach 9-10 lutego 2015 r.
  • 12,13,14 i 15.01.2015
    Szkolenie nt.:"Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014".
  • 23,27,28, i 29.10.2014
    Szkolenie nt.:Projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2015 rok i stosowanie miejscowego prawa podatkowego".
  • 7 i 8.10.2014
    Szkolenie nt.:Podatki i opłaty lokalne - stanowienie i stosowanie miejscowego prawa podatkowego ".
  • 9 i 10.09.2014
    Szkolenie nt.:Egzekucja administracyjna, czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wójta jako wierzyciela i organu egzekucyjnego".
  • 2-3-6 i 16.06.2014
    Szkolenie nt.:"Rewolucja w egzekucji, czyli zmiany w postępowaniu wójta jako wierzyciela"
  • 13-14.05.2014
    Szkolenie nt "Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2013 i 2014 roku"
  • 3-4.03.2014
    Program szkolenia w dniach 3 - 4 marca 2014 r. w Rosnówku dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów jednostek samorządu terytorialnego
  • 3-4.03.2014
    Szkolenie nt.:"Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego, które odbędzie się w dniach 3-4 marca 2014 r. w Hotelu - Restauracji "Delicjusz", ul. Poznańska 1 w Rosnówku (tel. 0-61/8108-108). Rozpoczęcie szkolenia nastąpi w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 11.00, natomiast zakończenie nastąpi w dniu 4 marca 2014 r. ok. godz. 14.00."
  • 17-18.02.2014
    Szkolenie nt.:"Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych po zmianach. Zmiany w zakresie formularza wieloletniej prognozy finansowej w systemie BeSTi@",
  • 27.01.2014
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku"
  • 23-24.01.2014
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku",
  • 20-22.11.2013
    Szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych na dzień 31 grudnia 2013 roku""
  • 4-8.11.2013
    Szkolenie nt.: "Zmiany w organizowaniu i finansowaniu zadań oświatowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r."
  • 24-28.10.2013
    Szkolenie nt.: "Projekt budżetu na 2014 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2014 rok".
  • 08.10.2013
    Szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową"
  • 2-4.09.2013
    Szkolenie nt.: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak naliczyć i wyegzekwować opłatę śmieciową"
  • 13.05.2013
    Szkolenie nt.: "Obowiązki organów gmin w zakresie dochodzenia i egzekwowania dochodów na rzecz gmin"
  • 19.04-26.04.2013
    Szkolenie zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
  • 23.04.2013
    Szkolenie nt.: "Obowiązki organów gmin w zakresie dochodzenia i egzekwowania dochodów na rzecz gmin"
  • 11.03-8.04.2013
    Szkolenie komputerowe Besti@
  • 14.01-24.01.2013
    Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji i sprawozdawczości finansowej
  • 01-2013
    Komunikat o dodatkowych terminach szkolenia "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji i sprawozdawczości finansowej"


  • 22-23.11.2012
    Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2012 roku w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inwentaryzacji i sprawozdawczości finansowej"
  • 6.09.2012
    Komunikat nt.: szkolenia z zamknięcia ksiąg rachunkowych 2012 roku w jst
  • 22-26.10.2012
    Szkolenie nt.: "Projekt budżetu na 2013 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2013 rok".
  • 24.09-2.10.2012
    Szkolenie nt.: "Uchwały organów stanowiących gmin w sprawie podatków i opłat na 2013 rok".
  • 22-25.05.2012
    Harmonogram odjazdu autokarów na szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w Dźwirzynie k/Kołobrzegu.
  • 29.05-11.06.2012
    Szkolenie nt.: Zmiany w rachunkowości od 1 stycznia 2012 r. w jst i ich jednostkach organizacyjnych
  • 22-25.05.2012
    Przypomnienie o szkoleniu dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w Dźwirzynie k/Kołobrzegu.
  • 19-20.04.2012
    Program szkolenia
  • 22-25.05.2012
    Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w Dźwirzynie k/Kołobrzegu.
  • 19-20.04.2012
    Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących i członków zarządów jstProgram
  • 12-27.04.2012
    Szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie absolutorium.
  • 12.03-3.04.2012
    Szkolenie z obsługi systemu BeSTi@
  • 12-30.03 .2012
    Szkolenie z obsługi systemu BeSTi@
  • 3.02.2012
    Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2011


  • Poznań, dnia 4.03.2009 r.
    WA.IV-1221/5/09
     
    Pani/ Pan
    Przewodniczący Rady
    Marszałek
    Starosta
    Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta


         Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenia dla kierowników jednostek i głównych księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych), samorządowych instytucji kultury, SP ZOZ-ów w zakresie:
    1. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej.
    2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
        Informacje o szkoleniu prosimy przekazać kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
        Szkolenie przeprowadzą Członkowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
        Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.szkolenia.poznan.rio.gov.pl najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia, wskazaną w harmonogramie.
        Po wejściu na portal należy zarejestrować "NOWEGO UŻYTKOWNIKA", wybrać szkolenie i wcisnąć przycisk "ZAPISZ SIĘ". W sprawach technicznych związanych z obsługą portalu (logowanie, zapisywanie itp.) proszę kontaktować się z Centrum Wspierania Administracji "Pro Publico" Sp. z o.o. tel. 0-61/6613242.
        Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanej faktury po odbytym szkoleniu.
        Informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna Lonc-Górna - Wydział Informacji Analiz i Szkoleń tel.
    0-61/8595-718.
    Z poważaniem
    (-) Grażyna Wróblewska
    Prezes RIO Poznań
     


    Harmonogram szkoleń:
    1. Poznań: w dniu 24 marca 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 1 Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego .
    2. Zespół Zamiejscowy w Lesznie: w dniu 27 marca 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15
    3. Zespół Zamiejscowy w Koninie: w dniu 30 marca 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali nr 305B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1.
    4. Zespół Zamiejscowy w Kaliszu: w dniu 31 marca 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 38 Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Gł. Rynek 20.
    5. Zespół Zamiejscowy w Pile: w dniu 2 kwietnia 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali nr 119 Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35
    6. Zespół Zamiejscowy w Koninie: w dniu 6 kwietnia 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali nr 305B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1.
    7. Zespół Zamiejscowy w Kaliszu: w dniu 7 kwietnia 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 38 Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Gł. Rynek 20.
    8. Zespół Zamiejscowy w Kaliszu: w dniu 27 kwietnia 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 38 Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Gł. Rynek 20.
    9. Zespół Zamiejscowy w Lesznie: w dniu 27 kwietnia 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15