• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy - konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium
 • Oferty pracy - na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 • Adresy e-mail


 • Regionalna Izba
      Obrachunkowa
 • poznan@rio.gov.pl Korespondencja ogólna
  do Izby
   
 • Prezes Izby
      
 • prezes@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do Prezesa Izby
   
 • Zastępca Prezes Izby
      
 • z-ca.prezesa@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do Zastępcy Prezesa Izby
   
 • Wydział Informacji,
      Analiz i Szkoleń
   
 • wias@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do WIAS
   
 • Wydział Kontroli
      Gospodarki Finansowej
   
 • wkgf@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do WKGF
   
 • Zespół Zamiejscowy
      w Kaliszu
 • kalisz@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do ZZRIO Kalisz
   
 • Zespół Zamiejscowy
      w Koninie
 • konin@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do ZZRIO Konin
   
 • Zespół Zamiejscowy
      w Lesznie
 • leszno@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do ZZRIO Leszno
   
 • Zespół Zamiejscowy
      w Pile
 • pila@poznan.rio.gov.pl Korespondencja
  do ZZRIO Piła
   
 • Sprawozdawczość
      WIAS Poznań
 • sprawozdania@poznan.rio.gov.pl   Wysyłka sprawozdań:
  -z pomocy publicznej,
  -z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
   
 • Operaje finansowe
 • dp@poznan.rio.gov.pl Sprawozdania w zakresie
  operacji finansowych samorządowych osób prawnych
  Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN
   
 • WPF
 • wpf@poznan.rio.gov.pl Wnioski o sprostowanie błędów w WPF

 • Informatyk RIO Poznań
 • informatyk@poznan.rio.gov.pl Zapytania i informacje
  techniczne