• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia - Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Udzielone zamówienia publiczne
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 •      Witamy na stronach internetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

             Nowości na stronie
      Komunikat w sprawie poradnika sporządzania w systemie BeSTi@/SJO BeSTi@ sprawozdań finansowych, w tym załącznika "Informacja dodatkowa"
   Dodano: 21-03-2019 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 12-03-2019 
      Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
   Dodano: 28-02-2019 
      Komunikat w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdania Rb-28S w systemie BeSTi@ i SJO BeSTi@
   Dodano: 07-02-2019 
      Komunikat o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o obowiązku uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty innych zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek
   Dodano: 07-01-2019 
      Szkolenie dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
   Dodano: 03-01-2019 
      Szkolenie nt.:"Sprawozdanie finansowe JST za rok 2018 oraz wybrane problemy rachunkowości"
   Dodano: 11-12-2018 
      Komunikat w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
   Dodano: 16-11-2018 
      Komunikat 30 października 2018 r. biura Izby nieczynne.
   Dodano: 30-10-2018 
      Dodatkowe szkolenie nt.:"Uchwały podatkowe. Podatki lokalne 2019 r."
   Dodano: 10-10-2018 
      Szkolenie nt.:"Uchwały podatkowe. Podatki lokalne 2019 r."
   Dodano: 24-09-2018 
      Szkolenie nt.:"Projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu WPF lub jej zmiany, a także w zakresie zmienionych przepisów prawa i ich wpływu na budżet roku 2019."
   Dodano: 12-09-2018 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu
   Dodano: 07-09-2018 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 19-07-2018 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Kaliszu
   Dodano: 29-06-2018 
      Komunikat w sprawie godzin pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniach 18-19 czerwca 2018 r.
   Dodano: 13-06-2018 
      Komunikat w sprawie ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej zmian przepisów o rachunkowości
   Dodano: 30-05-2018 
      Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
   Dodano: 10-04-2018 
      Szkolenie nt.:" Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności cywilnoprawnych".
   Dodano: 29-03-2018 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 05-02-2018 
      W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem na temat zasad sporządzania sprawozdań budżetowych uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje dodatkowe szkolenie dla skarbników, głównych księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 309 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu.
   Dodano: 23-01-2018 
      Komunikat w sprawie sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
   Dodano: 19-01-2018 
      Szkolenie nt.: Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w świetle nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r.
   Dodano: 18-01-2018 
      W związku z dużym zainteresowaniem uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje dodatkowe szkolenie w dniu 28 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 309 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu szkolenie nt.: "Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w roku 2018".
   Dodano: 09-01-2018 
      W związku z dużym zainteresowaniem uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje dodatkowe szkolenia dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku"
   Dodano: 29-12-2017 
      Komunikat w sprawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
   Dodano: 21-12-2017 
      Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje w 2 oddzielnych terminach tj: w dniu 31 stycznia 2018 r. oraz w dniu 1 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w sali 309 (III piętro) budynku Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6, wejście B od ul. Szyperskiej w Poznaniu szkolenie nt.: "Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa - nowe obowiązki gmin w roku 2018".
   Dodano: 12-12-2017 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
   Dodano: 11-12-2017 
      Komunikat w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku za dzień 06 stycznia 2018 roku dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
   Dodano: 07-12-2017 
      Szkolenie dla skarbników, gł. księgowych i pracowników służb finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018
   Dodano: 01-12-2017 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Pile
   Dodano: 24-10-2017 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
   Dodano: 17-10-2017 
      Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego.
   Dodano: 18-09-2017 
      PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Pile
   Dodano: 13-09-2017 
      Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenie nt.: "Uchwały podatkowe na 2018 r. Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych"
   Dodano: 11-09-2017 
      Komunikat w sprawie stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych.
   Dodano: 11-09-2017 
      W związku z dużym zainteresowaniem uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje dodatkowe szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie" w dniu 27 września 2017 r.
   Dodano: 30-08-2017 
      Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenie nt.: "Egzekucja podatków i opłat w gminie".
   Dodano: 22-08-2017 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 11-08-2017 
      Komunikat w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku za dzień 11 listopada 2017 r. dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
   Dodano: 12-07-2017 
      Komunikat w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
   Dodano: 19-06-2017 
      Komunikat dotyczący Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
   Dodano: 16-05-2017 
      Komunikat dot.Szkolenia nt.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi".
   Dodano: 13-04-2017 
      Szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
   Dodano: 24-02-2017 
      Komunikat w sprawie sprawozdawczości budżetowej
   Dodano: 24-02-2017 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
   Dodano: 20-02-2017 
      Komunikat dot.Szkolenia nt.: "Wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych".
   Dodano: 26-01-2017 
      Komunikat w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.
   Dodano: 18-01-2017 
      Komunikat w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
   Dodano: 10-01-2017 
      Komunikat dot. Szkolenia nt.: "Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym".
   Dodano: 09-01-2017 
      Komunikat dot. Szkolenia nt.: "Zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok"