• Początek
   
 • Dane teleadresowe
 • Adresy e-mail
 • Telefony 
 • Skrzynka Podawcza
 • Adres do korespondencji
   
 • RIO Poznań
 • Status prawny
 • Struktura
   
 • Kolegium RIO Poznań
 • Skład
 • Posiedzenia
   
 • Zespoły Zamiejscowe
 • Kalisz
 • Konin
 • Leszno
 • Piła
   
 • Wydziały Izby
 • W I A S
 • W K G F
   
 • Szkolenia
 • Przeprowadzane przez Izbę
 • Szkolenia -Portal rejestracyjny
   
 • PO KL
 • Informacja o projekcie PO KL
 • Regulamin uczestnictwa
 • Informacje o rekrutacji
 • Zaproszenia do składania ofert

 • Informacje
 • Ogólne
 • O zmianach przepisów
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenia
 • Informatory RIO Poznań
 • Dostęp do informacji publicznej
   
 • Wspomaganie dla JST
 • B e S T i @
 • Budżet ST System II
 • Dług publiczny
 • Pomoc publiczna
 • Wynagrodzenia nauczycieli
   
 • Przetargi
 •      Witamy na stronach internetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

  Poznań, dnia 21 listopada 2014 r.
   

  Szanowni Państwo

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego

  Prezydenci Miast
  Gniezna, Kalisza, Konina,
  Leszna, Ostrowa Wlkp.,
  Piły i Poznania


  Starostowie Powiatów

  Burmistrzowie i Wójtowie
  Miast i Gmin
  województwa wielkopolskiego       Mam zaszczyt poinformować, że Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz powołała z dniem 6 listopada br. Panią Grażynę Wróblewską na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
       W dniu 20 listopada 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Andrzej Halicki wręczył Pani Grażynie Wróblewskiej akt powołania na stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
       Pani Grażyna Wróblewska funkcję prezesa pełni od 2008 roku, jest także przewodniczącą Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
  (-) Aniela Michalec
  Zastępca Prezesa
  Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Poznaniu


   

       Nowości na stronie
      Komunikat w sprawie VIII-ej Konferencji "Finansów Komunalnych": Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
   Dodano: 16-05-2016 
      Komunikat w sprawie zmienionych rozporządzeń Ministra Finansów.
   Dodano: 20-04-2016 
      Komunikat dot. Szkolenia nt.:"Egzekucja, czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat".
   Dodano: 12-04-2016 
      Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), że posiada samochód osobowy, który może nieodpłatnie (bezzwrotnie) przekazać na potrzeby innych jednostek budżetowych.
   Dodano: 02-03-2016 
      Komunikat w sprawie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
   Dodano: 01-03-2016 
      Komunikat w sprawie informacji o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).
   Dodano: 25-02-2016 
      Komunikat dot.Szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta, burmistrza, prezydenta.
   Dodano: 19-02-2016 
      Nowe ogłoszenie pracy.
   Dodano: 22-01-2016 
      Komunikat dot.Szkolenia nt " Zmiany w Ordynacji podatkowej"
   Dodano: 15-01-2016